ภาคผนวก (ง) ใบงาน และ แบบฝึกปฏิบัติ

ภาคผนวก (ง) ใบงาน และ แบบฝึกปฏิบัติ (0)

ใบงาน 1.1 เรื่อง ความหมายและคุณสมบัติของ Hardware ใบงาน 1.2 เรื่อง ความหมายและคุณสมบัติของ software
ใบงาน 1.3 เรื่อง การดาวโหลด และการติดตั้งโปรแกรม ใบงาน 1.4 เรื่อง ความหมายและคุณสมบัติของ e-book
ใบงาน 1.5 เรื่อง แนะนำโปรแกรม Flip Album ใบงาน 1.6 เรื่อง ความหมายและหน้าที่ของเมนูไฟล์
   
ใบงาน 1.7 เรื่อง ความหมายและหน้าที่ของเมนูทูล ใบงาน 1.8 เรื่อง ความหมายและความสำคัญของปกหนังสือ
   
ใบงาน 1.9 เรื่อง การปริ้นเอกสาร ใบงาน 1.10 เรื่อง การจัดการกับข้อความ
   
ใบงาน 1.11 เรื่อง มาปรับเปลี่ยนอลบั้มกันเถอะ ใบงาน 1.12 เรื่อง การจัดการสารบัญ
   
ใบงาน 1.13 เรื่อง การจัดการกับดัชนี ใบงาน 1.14 เรื่อง การดึงภาพจากอินเตอร์เน็ต
   
ใบงาน 1.15 เรื่อง การดึงภาพจากอินเตอร์เน็ต ใบงาน 1.16 เรื่อง การทำรูปทรง select crop shape
   
ใบงาน 1.17 เรื่อง การทำรูปทรง ด้วยคำสั้ง tranparent 3d และ shadow ใบงาน 1.18 เรื่อง การแทรกไฟล์เสียง
   
ใบงาน 1.19 เรื่อง การแทรกไฟล์วีดีโอ ใบงาน 1.20 เรื่อง การเชื่อมต่อข้อมูลภายใน (local network)
   
ใบงาน 1.21 เรื่อง การเชื่อมต่อข้อมูลภายนอก (grobal network) ใบงาน 1.22 เรื่อง การ save และ การสร้างไฟล์นำเสนออัตโนมัติ (auto run)
   
ใบงานที่ 1.5 เรื่อง เครื่องมือต่างๆในโปรแกรม Flip album ใบงานที่ 1.6 เรื่อง การสร้างรูปเล่ม เปลี่ยนปก และพื้นหลัง
แบบฝึกปฏิบัติที่ 1 เริ่มสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กันเถอะ แบบฝึกปฏิบัติที่ 2 ประวัติของฉัน
แบบฝึกปฏิบัติที่ 3 การแทรกรูปภาพ แบบฝึกปฏิบัติที่ 4 การแทรกไฟล์เพลง
แบบฝึกปฏิบัติที่ 5 การแทรกไฟล์วิดีโอ แบบฝึกปฏิบัติที่ 6 การ save และการสร้างไฟล์นำเสนออัตโนมัติ