Print
Category: โควิค-19
Hits: 71

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน

"..ปัจจุบันนี้มันวุ่นวาย มันลืมพ่อลืมแม่ ลืมบุคคลผู้มีพระคุณแก่ตนของตน ตัวอย่างพระเจ้าแผ่นดิน เขากำลังก่อกวน ล้มล้างจะไม่ให้มีพระเจ้าแผ่นดิน คำว่าพระเจ้าแผ่นดิน ท่านเป็นเจ้าของแผ่นดินตั้งแต่ไหนแต่ไรมาหลายยุคหลายสมัยแล้ว ที่นี้ประชาชนทั้งหลายที่เกิดในผืนแผ่นดินเป็นสมบัติของท่านทั้งหมด เพราะว่าพวกเราเกิดขึ้นมาเพราะข้าวเพราะน้ำในผืนแผ่นดินฉะนั้นสรุปแล้วว่า ก้อนสกลกายตนตัวของพวกเราเป็นสมบัติของพระเจ้าแผ่นดิน ตอนนี้เขาไม่เรียกพระเจ้าแผ่นดิน เขาจะไม่ให้มี ถ้าไม่ให้มีแล้วก็แปลว่าถ้าจะเทียบต้นไม้ยอดไม้ มันจะไม่เหลือต้นไม้สูงๆ ยอดสูงๆ จะไม่มี คงจะให้มีแต่ยอดต่ำๆ ยอดต่ำๆคือยอดอะไร ยอดผักบุ้ง ยอดผักผีพวย ยอดผักกาด ผักชี ต้นไม้สูงๆ เขาไม่ให้มี จะเอาลงให้มันเสมอกันประชาธิปไตยที่นี่เขาพูดออกมาว่าให้มอบอำนาจให้ประชาชน ประชาชนก็เป็นลูกเป็นหลาน ถ้างั้นพ่อแม่ก็มอบอำนาจให้ลูกหลานที่เกิดมาใหม่มีอำนาจ พ่อแม่ไม่ต้องมีอำนาจ มันผิดธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เป็นคนลืมพ่อลืมแม่ ลืมผู้มีบุญมีคุณต่อตนเอง.."
 
 
หลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม
วัดป่าสีห์พนม อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

 

 

คาถาบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต)

พุทธะมะหามะณีระตะนะปะฏิมากะรัง ปูเชมิ ทุติยัมปิ พุทธะมะหามะณีระตะนะปะฏิมากะรัง ปูเชมิ ตะติยัมปิ พุทธะมะหามะณีระตะนะปะฏิมากะรัง ปูเชมิ

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ มะหาเตโช เจวะ มะหาปัญโญ จะ มะหาโภโค จะ มะหายะโส จะ ภะวันตุ เม นิพพานัสสะ ปัจจะโย โหตุ

(หรือ วาละลุกัง สังวาตังวา)

 

ขอให้ใจท่านลุงตู่ ใจท่านณัฐพลเข็มแข็งดังเหล็กเกล้าผสมความอ่อนโยน..............นำพาลูกๆหลานๆไทยก้าวข้ามความวุ่นวาย

สวดภาวนาพระคาถาบทนี้เมื่อท่านท้อแท้.........

 

(ตั้งนะโม 3 จบ)

สยามะเทวาธิราชา เทวาติเทวา มหิทธิกา

เทยยรัฏฐัง อนุรักขันตุ อาโรคะเยเนะ สุเขนะ จะ

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ สุวัตถิ โหตุ สัพพะทา

สยามะเทวานุภาเวนะ สยามะเทวะเตชะสา

ทุกขะโรคะภะยา เวรา โสกา สัตตุ จุปัททะวา

อะเนกา อันตะรายาปิ วินัสสันตุ อะเสสะโต

ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง โสตถิภาคะยัง สุขัง พะลัง

สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา

สะตะวัสสา จะ อายุ จะ ชีวะสิทธี ภะวันตุ เม

----------------------------------------------

#คำแปล คาถาบูชาพระสยามเทวาธิราช

พระสยามเทวาธิราช เป็นจอมเทวดา ยิ่งใหญ่กว่าเทวดาทั้งหลาย ทรงมี มหิทธิฤทธิ์

ขอจงอภิบาลรักษาประเทศไทยโดยให้ปราศจากโรคาพาธ

อุปัทวะอันตรายความพินาศทั้งหลาย

ขอให้ประเทศไทยมีความร่มเย็นเป็นสุข โดยประการทั้งปวง

ด้วยอำนาจสัจจะวาจาที่อ้างถึงพระสยามเทวาธิราชนี้

ขอจงประทานความสุขสวัสดี จงบังเกิดแก่ประเทศไทยด้วยประการทั้งปวง

ด้วยอานุภาพพระสยามเทวาธิราชและเดชพระสยามเทวาธิราช

ขอจงขจัดทุกข์ โรคภัย ความโศก ศัตรู อุปัทวะ และอันตรายมิใช่น้อย ให้พินาศไปโดยไม่เหลือ

ขอชัยชนะความสำเร็จแห่งกิจการ

ทรัพย์ ลาภ ความสวัสดี ความมีโชค ความสุข

กำลัง ศรี อายุ วรรณะ โภคสมบัติ ความเจริญ และยศ มีอายุยืน

ความสำเร็จแห่งกิจการงานในความเป็นอยู่ จงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ ฯ